Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:10
-00:45:52
+00:33:28
5808 1713
K30 : 790
259 / 335
-00:25:13
+00:29:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii