Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:06
-00:42:56
+00:36:24
6314 2003
K20 : 534
201 / 226
-00:18:10
+00:31:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii