Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:05
-00:33:57
+00:45:23
7143 2574
K20 : 659
35 / 35
+00:36:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii