Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:53:21
-00:54:54
+00:23:28
2019 162
47 / 126
-00:44:25
+00:13:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii