Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:58
-00:36:04
+00:43:16
7036 2497
K30 : 1155
292 / 298
-00:10:48
+00:36:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii