Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:29
-00:38:33
+00:40:47
6874 2379
K30 : 1092
284 / 298
-00:13:17
+00:34:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii