Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:07:42
-00:42:20
+00:37:00
6421 2073
K30 : 961
420
288 / 335
-00:21:41
+00:32:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii