Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:11
-00:49:51
+00:29:29
4907 1246
K20 : 352
146 / 226
-00:25:05
+00:24:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii