Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:06
-00:30:56
+00:48:24
7277 2664
K30 : 1225
332 / 335
-00:10:17
+00:44:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii