Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:49
-00:43:13
+00:36:07
6277 1981
K30 : 923
282 / 335
-00:22:34
+00:32:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii