Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:58
-00:37:21
+00:36:17
5229 1678
K30 : 684
160 / 191
-00:23:36
+00:30:12
01:01:04
-00:48:58
+00:30:22
5139 1359
K20 : 381
159 / 226
-00:24:12
+00:25:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii