Aneta Sokalska

Witc / n/a
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:49:50
-00:49:58
+00:18:56
1434 149
K20 : 41
1 1
33 / 206
-00:40:43
+00:16:16
01:00:42
-00:49:20
+00:30:00
5039 1306
K20 : 369
2 2
152 / 226
-00:24:34
+00:24:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii