Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:32
-00:41:30
+00:37:50
6557 2170
K30 : 998
292 / 335
-00:20:51
+00:33:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii