Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:23:17
-00:26:45
+00:52:35
7360 2729
K30 : 1255
244 / 247
-00:05:11
+00:45:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii