Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:00
-00:42:02
+00:37:18
6481 2117
K20 : 562
160 / 181
-00:25:25
+00:36:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii