Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:57
-00:35:05
+00:44:15
7090 2535
K30 : 1174
319 / 335
-00:14:26
+00:40:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii