Marta Woźniak

Personal Running Team / Olsztyńskie Centrum Medycyny i Sportu Personal Trainers
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:02:08
-00:47:54
+00:31:26
5391 1494
K30 : 690
1 1
246 / 335
-00:27:15
+00:27:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii