Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:57
-00:38:22
+00:35:16
5081 1587
K30 : 649
171 / 212
-00:23:05
+00:31:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii