Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:14:57
-00:33:18
+00:45:04
6083 4760
116 / 126
-00:22:49
+00:35:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii