Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:10:57
-56:34:08
+00:31:48
548 228
K50 : 9
304 236
5 / 5
+00:15:28
01:04:53
-00:38:26
+00:35:12
5062 1579
K50 : 75
787 453
43 / 60
-00:15:05
+00:25:27
01:05:16
-00:34:32
+00:34:22
5312 1578
K50 : 70
653 627
54 / 67
-00:17:30
+00:27:47
01:05:10
-00:44:52
+00:34:28
5997 1820
K40 : 416
448 382
66 / 83
-00:13:52
+00:24:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii