Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:53
-00:49:09
+00:30:11
5090 1337
K30 : 619
194 / 298
-00:23:53
+00:23:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii