Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:59
-00:48:03
+00:31:17
5364 1482
K30 : 683
210 / 298
-00:22:47
+00:24:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii