Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:23
-00:32:25
+00:36:29
5634 1772
K20 : 414
173 / 206
-00:23:10
+00:33:49
01:07:45
-00:42:17
+00:37:03
6433 2082
K20 : 548
205 / 226
-00:17:31
+00:31:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii