Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:18
-00:45:44
+00:33:36
5840 1732
K30 : 798
234 / 298
-00:20:28
+00:27:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii