Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:15
-00:43:47
+00:35:33
6182 1927
K60 : 16
15 / 19
-00:15:31
+00:16:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii