Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:39
-00:40:36
+00:37:46
5304 4352
203 / 256
-00:40:36
+00:29:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii