Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:51
-00:40:11
+00:39:09
6708 2270
K20 : 593
167 / 181
-00:23:34
+00:37:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii