Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:05
-00:46:57
+00:32:23
5607 3996
M20 : 794
174 / 226
-00:22:11
+00:27:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii