Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:11:17
-00:37:28
+00:42:31
6347 5020
40 / 45
-00:08:52
+00:31:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii