Maria Goluch

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:08:30
-00:41:32
+00:37:48
6553 2167
K20 : 574
509 439
209 / 226
-00:16:46
+00:32:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii