Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:14
-00:46:48
+00:32:32
5640 1627
K30 : 752
266 / 341
-00:29:57
+00:25:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii