Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:12
-00:45:50
+00:33:30
5817 1719
K30 : 792
232 / 298
-00:20:34
+00:26:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii