Anna Dzielska

Diebold Nixdorf
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:03:42
-00:46:20
+00:33:00
5735 1681
K30 : 771
4
224 / 298
-00:21:04
+00:26:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii