Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:27
-00:42:35
+00:36:45
6381 2047
K30 : 950
277 / 327
-00:35:12
+00:33:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii