Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:49
-00:49:13
+00:30:07
5067 1322
K30 : 612
193 / 298
-00:23:57
+00:23:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii