Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:13:16
-00:36:46
+00:42:34
6999 2470
K40 : 580
506
249 / 265
-00:20:34
+00:37:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii