Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:46
-00:45:16
+00:34:04
5925 1780
K20 : 481
146 / 181
-00:28:39
+00:32:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii