Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:44
-00:39:18
+00:40:02
6808 4473
M20 : 899
214 / 226
-00:14:32
+00:34:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii