Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:18
-00:31:36
+00:49:20
8726 3058
349 / 356
-00:03:52
+00:42:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii