Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:54
-00:42:40
+00:34:17
6489 1147
108 / 141
-00:35:14
+00:29:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii