Podmiot odpowiedzialny za zabezpieczenie medyczne wraz ze szczegółowym obrazem zabezpieczającym zostanie podany bliżej terminu biegu.