Plan organizacyjny wraz z sytuacyjnym rozmieszczeniem poszczególnych obiektów, zostanie opublikowany bliżej dnia imprezy.