Szczegółowy plan sytuacyjny zostanie przedstawiony bliżej terminu biegu.